เกี่ยวกับเรา

about-us
  • Mr.Hideto Horage

    Chief Executive Officer
    SANKO TECHNO GROUP

บริษัท ซันโก ฟาสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 โดยการลงทุนของ กลุ่มบริษัท ซันโก เทคโน กรุ๊ป (ประเทศญี่ปุ่น) ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในขณะนั้น ทั้งเรื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ศักยภาพทางการตลาด และแรงงานที่ได้มาตรฐาน ที่สามารถเจริญเติบโตและขยายโอกาสทางธุรกิจให้ก้าวหน้าได้ จึงมีการร่วมลงทุนกันกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อก่อตั้งบริษัท ซันโก ฟาสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด ขึ้น โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการผลิต รวมถึงการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงสามารถทำการส่งออกไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกได้

ปัจจุบันองค์กรได้ตระหนักถึงการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ทางองค์กรจึงมีการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าวตามทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆของธุรกิจการก่อสร้าง จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรภายใต้ชื่อสินค้า “ซันโก” ได้รับการยอมรับและความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าจากทุกกลุ่มของลูกค้า ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งการผลิตสินค้าขององค์กรนั้นอยู่ภายใต้การรับรองมาตรฐานของ ISO 9001 และ ISO 14001 เพื่อที่องค์กรได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมๆกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด ขณะนี้ทางบริษัท ซันโก ฟาสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มีการขยายฐานการผลิตที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่าง ประเทศเวียดนาม เพื่อรองรับความต้องการซื้อที่เพิ่มมากขึ้น และการเติบโตในด้านธุรกิจงานก่อสร้าง ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวเป็นการแสดงถึงศักยภาพขององค์กรที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าและสาธารณูปโภคในประเทศเวียดนาม ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ขององค์กรที่ได้รับความนิยมประกอบไปด้วย พุกสแตนเลส และพุกเหล็ก แบบต่างๆ, พุกเคมี, ดอกสว่านเจาะคอนกรีต, เครื่องตัดเหล็ก, เครื่องดัดเหล็ก ฯลฯติดต่อเรา

เลขที่ 2 ซอยพหลโยธิน 96, ต.ประชาธิปัตย์,
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี, 12130, ประเทศไทย
โทร : +66(0) 2516-9823-5
แฟกซ์ : +66(0) 2516-9385, +66(0) 2516-9826
อีเมล : trading@sanko.co.th
เว็บไซต์ : www.sanko.co.th