ข่าวสารและกิจกรรม

ตรวจสุขภาพประจำปี 2561

บริษัท ซันโก ฟาสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 เพื่อเป็นการตรวจเช็คและเฝ้าระวังสุขภาพในด้านต่างๆ ให้กับพนักงานและสำหรับเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปี

ติดต่อเรา

เลขที่ 2 ซอยพหลโยธิน 96, ต.ประชาธิปัตย์,
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี, 12130, ประเทศไทย
โทร : +66(0) 2516-9823-5
แฟกซ์ : +66(0) 2516-9385, +66(0) 2516-9826
อีเมล : trading@sanko.co.th
เว็บไซต์ : www.sanko.co.th