ข่าวสารและกิจกรรม

มอบทุนการศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 บริษัทฯได้มอบทุนร่วมวิจัยในหัวข้อเรื่อง “พฤติกรรมของอุปกรณ์ฝังยึดแบบติดตั้งภายหลังในคอนกรีตเพื่อทดสอบด้วยเครื่องมือทดสอบแบบเคลื่อนที่” จำนวน 1 ทุน ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเพื่อสนับสนุนงานวิจัย โดยมี Mr.Shizuo Sato (ประธานบริษัทฯ) เป็นผู้มอบทุนในครั้งนี้

ติดต่อเรา

เลขที่ 2 ซอยพหลโยธิน 96, ต.ประชาธิปัตย์,
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี, 12130, ประเทศไทย
โทร : +66(0) 2516-9823-5
แฟกซ์ : +66(0) 2516-9385, +66(0) 2516-9826
อีเมล : trading@sanko.co.th
เว็บไซต์ : www.sanko.co.th